Dziś jest: Środa, 17-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Turystyka Wypoczynek

Pałac w Lwówku

  • 00-00-0000
             Położony na zachód od Rynku, przy ul. 3 Stycznia, na skraju parku. Został wzniesiony dla ówczesnego właściciela miasta, późniejszego biskupa Józefa Pawłowskiego, przebudowany ok. 1780 r. i rozbudowany w 1890 r. z inicjatywy Stefana Łąckiego. Po II wojnie światowej był przebudowany na ośrodek zdrowia i remontowany w latach 1965-66.
Piętrowy, podpiwniczony budynek, murowany i otynkowany, jest zwrócony frontem na zachód. Okazała, piętrowa bryła nosi cechy klasycystyczne. Wzniesiono ją na rzucie prostokąta, z nowszym dwupiętrowym skrzydłem od płn. i piętrową dobudówką od strony ogrodu.
Na płn. zach. od pałacu rozciąga się rozplanowany w XVII w. park pałacowy. Na rozległym obszarze z 2 stawami, rosną m.in. lipy, jesiony, buki, klony i topole.
Przy ul. 3 Stycznia, w pobliżu pałacu, stoi kamienny pomnik wzniesiony w 1973 r. ku czci uczestników walk narodowowyzwoleńczych, zaprojektowany przez Andrzeja Pukackiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją