Dziś jest: Środa, 17-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Turystyka Wypoczynek

Kościoły w Gminie Lwówek

  • 00-00-0000
          Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NPM oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty znajduje się w Lwówku na płn. wsch. od Rynku, przy ulicy Pniewskiej.
Późnogotycki kościół jest orientowany, murowany z cegieł, nie otynkowany. Ma 3 nawy i czwartą, krótszą od północy oraz okazałą kruchtę od południa. Wnętrza nakryte są gotyckimi sklepieniami: krzyżowymi w nawie głównej i prezbiterium, a gwiaździstymi w nawach bocznych, w kaplicy, zakrystii i kruchcie. Późnobarokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z końca XVIII w. Ołtarz główny, architektoniczny, ma obraz Wniebowzięcia NPM z 1860 r. pędzla Władysława Simona w polu głównym, a także rzeźby św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela oraz 2 proroków i Św. Trójcy, a na tabernakulum rzeźby Aarona i Melchizedecha. Z 5 ołtarzy bocznych najbardziej okazały, architektoniczny, zawiera XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Przed kościołem, przy kruchcie płd., znajduje się na nowszym cokole rzeźba Matki Boskiej Niepokalanej, kamienna z lat 1880-1890.
Przy kościele w końcu XIX w. zbudowano kaplicę grobową Tyszkiewiczów, obecnie kaplicę św. Józefa, murowaną z żółtych cegieł i częściowo otynkowaną, mającą formę miniatury trzynawowej bazyliki wczesnochrześcijańskiej.
Nie opodal wznosi się murowana plebania, zbudowana w latach dwudziestych XX w.
 
 
           Kościół cmentarny Św. Krzyża- znajduje się na przedmieściu Lwówka, przy wylocie w kierunku Pniew (ul. Pniewska). Świątynia jest barokowa, murowana z cegieł, otynkowana, wzniesiona na planie krzyża greckiego, nakryta kopułą, ozdobiona XVIII-wieczną polichromią ze sceną znalezienia Krzyża Św. Na wyposażenie kościoła z ok. 1780 r. składają się: późnobarokowy architektoniczny ołtarz główny z rzeźbami Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty po bokach oraz Boga Ojca w zwieńczeniu, z małym ludowym krucyfiksem o cechach ludowych w polu środkowym; 2 rokokowe ołtarze boczne oraz klasycystyczna ambona w kształcie łodzi i prospekt organowy w tym samym stylu.
Na przykościelnym cmentarzu parafialnym znajduje się wspólny grób pochodzących z Lwówka Powstańców Wielkopolskich poległych w walkach w 1919 roku.
 
            Kościół ewangelicki znajduje się w Lwówku w płd.- wsch. części miasta, przy al. E. Sczanieckiej. Został zbudowany wg projektu Antonieho Höhne w latach 1778- 97. Murowany z kamieni i cegieł nosi cechy późnobarokowe i klasycystyczne. Po 1945 roku został zamieniony na magazyn, a później nie użytkowany- niszczał.
W pobliżu kościoła wznoszą się : pastorówka- zbudowana w latach 1867-70 dla ówczesnego pastora- na kamiennej podmurówce, murowana z cegieł, otynkowana, z fasadą ozdobioną trójkątnym frontonem, oraz dom ewangelicki, zbudowany po połowie XIX w. jako szkoła ewangelicka.
Nie opodal, na zachód od kościoła znajduje się teren cmentarza ewangelickiego.
 
             Kościół parafialny św. Andrzeja w Brodach- wznosi się pośrodku wsi, stanowi jeden z cenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Wielkopolsce. Orientowany, drewniany kościół konstrukcji zrębowej, jednonawowy z kaplicami, nakryty jest wysokimi dachami gontowymi. Do korpusu przylega od zach. masywna wieża z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona baniastym hełmem barokowym. Na jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z ok. 1760 r. składa się ołtarz główny i 6 ołtarzy bocznych- architektonicznych.
Kościół otacza cmentarz przykościelny, zadrzewiony klonami, lipami i kasztanowcami, wśród których zwraca szczególna uwagę rosnąca nieopodal wieży kościoła lipa szerokolistna- pomnik przyrody o obw. 650 cm i wys. 25 m.
Po płd. stronie kościoła w 1933 r. wzniesiono okazały pomnik z ciosów granitowych upamiętniający poległych w I wojnie światowej i w powstaniu wielkopolskim, później uzupełniony o tablicę z nazwiskami ofiar II wojny światowej.
Obok usytuowana jest drewniana XVII-wieczna dzwonnica, gruntownie odnowiona w 1948 r.
W pobliżu kościoła znajduje się też murowana plebania, zbudowana w latach 1932-34.

 
 
           Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi w Zębowie- niewielki, zbudowany w 1928 r., od 1956 r. jest świątynią parafialną.
Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją