Dziś jest: Sobota, 20-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Urząd Stanu Cywilnego

30
11

Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki

Lista spraw do załatwienia :

1. Rejestracja urodzeń
2. Sporządzanie aktów małżeństwa
3. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
4. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa
5. Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
6. Rejestracja zgonów
7. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /wniosek do pobrania poniżej
8. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa / w ciągu 3 –ech miesięcy od wyroku rozowdowego.