Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Działalność gospodarcza

30
11

Działalność gospodarcza

- Druki, wpis i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
- Wydawanie Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych

Druki, wpis i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej :

1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności Gospodarczej z objaśnieniem /do pobrania niżej/
2.Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej :
- osobiście
- przez osobę upoważnioną
- za pośrednictwem poczty

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej :
1. Wniosek o wykreślenie z objaśnieniem /do pobrania poniżej /
2.Zwrot oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3.Wolne od opłaty skarbowej.
4. Odbiór decyzji :
- osobiście
- przez upoważnioną osobę
- za pośrednictwem poczty

Wydawanie Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych

1.Wydawanie zezwoleń jednorazowych /wniosek do pobrania poniżej/
2.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /wniosek do pobrania poniżej/.
3.Oświadczenia o wartości sprzedaży za 2006 rok /do pobrania poniżej/
4.Wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /do pobrania poniżej /.