Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

03
03

Strona Urzędu - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Załączniki

1 lipca 2021 roku ruszyło zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw będą mieli właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, posiadający źródło ciepła do 1MW. Wynika on z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554). Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. W przypadku bloków, budynków wielolokalowych deklaracji nie będą musieli indywidualnie składać poszczególni właściciele mieszkań. Może to zrobić zarządca budynku za wszystkich mieszkańców, gdy budynek jest ogrzewany np. za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, wspólnego źródła ciepła. Jeśli jednak w budynku są lokale, które mają indywidualne źródło ciepła np. kominki, to właściciele takich mieszkań muszą to zgłosić do zarządcy bądź indywidualnie złożyć deklarację.
 
Zgłoszenia muszą dokonać:
- właściciele domów jednorodzinnych,
- zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, lokali mieszkalnych),
- właściciele / zarządcy lokali niemieszkalnych m. in. lokali usługowych, handlowych.
 
W jaki sposób można złożyć deklarację?
1. Deklarację można złożyć samodzielnie, w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
 
Wejdź na stronę: https://ceeb.gov.pl/
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
 
2. W formie papierowej, jeżeli budynek znajduje się na terenie Gminy Lwówek – wypełnioną deklarację można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek.
Druk należy pobrać ze strony internetowej:
 
Następnie pobrać odpowiedni wzór deklaracji:
- dla budynków mieszkalnych - Formularz A
- dla budynków niemieszkalnych - Formularz B
 
3. pobrać ze strony http://www.lwowek.com.pl
zakładka -> Co i jak załatwić? Dokumenty do pobrania -> Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bądź pobrać i wypełnić deklarację w holu Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.
 
Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe !