Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Zdalna Szkoła +

07
10

„Zdalna Szkoła +” w gminie Lwówek - 35 laptopów dla gminnych placówek...

„Zdalna Szkoła +” w gminie Lwówek - 35 laptopów dla gminnych placówek oświatowych
 
Gmina Lwówek, ponownie pozyskała środki na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół, dla których jest organem prowadzącym. Tym razem grant opiewał na kwotę: 74 995 zł i został przyznany gminie w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”.
Projekt jest kontynuacją pierwotnego programu „Zdalna Szkoła”. Oba programy są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ze względu na zagrożenie zakażeniami koronawirusem.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 74 995 zł, 31 sierpnia 2020 r. do szkół w Brodach, Chmielinku, Pakosławiu, Posadowie i Zębowie trafiło po pięć nowoczesnych laptopów, a do szkoły w Lwówku 10 tego typu urządzeń. Łącznie placówki oświatowe wzbogaciły się o 35 laptopów. Do każdego komputera dołączono optyczną mysz przewodową. Dodano również 10 licencji Microsoft Office Standard. Każda placówka otrzymała także dwukomorową torbę na laptopa. Pozyskany sprzęt ma służyć nauczycielom i uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych, do kontynuowania prowadzenia zdalnego nauczania.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Sumując środki i sprzęt pozyskany ostatnio przez Gminę Lwówek, w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2024-2020 otrzymano 144 995 zł, za co zakupiono łącznie 65 nowoczesnych laptopów, które trafiły do gminnych placówek oświatowych.