Dziś jest: Piątek, 14-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

13
12

.

 
Gmina Lwówek, w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, pozyskała środki w wysokości 950 000 zł na zakup 380 laptopów wraz z oprogramowaniem, przeznaczonych dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.
Projekt jest odpowiedzią na zagrożenia w życiu społecznym i gospodarczym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Pandemia pokazała wiele problemów, a jednym z nich była nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. Zakupione laptopy umożliwiają uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie posiadają komputerów i których rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni, pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
W ramach realizacji ww. projektu, w dniu 28.03.2022 r. podpisano Umowę o powierzenie grantu nr 1678/2022, pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Lwówek.
Podpisanie umowy poprzedzone było żmudnym procesem przyjmowania i weryfikacji oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów, potwierdzających fakt spełniania kryteriów kwalifikujących dzieci do otrzymania sprzętu komputerowego.
Po przelaniu środków, które na konto gminy wpłynęły 22.04.2022 r., ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 380 laptopów. Dostawcą zostało przedsiębiorstwo SUNTAR SP. Z O.O. z Tarnowa. 18.05.2022 r do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek dowieziono 380 laptopów HP 255G8 o następujących parametrach:
 1. typ sprzętu - laptop;
 2. procesor - AMD Ryzen 3 5300U;
 3. pamięć RAM - 16 GB;
 4. karta graficzna - AMD Radeon Graphics;
 5. kamera - wbudowana w ramkę ekranu;
 6. dysk twardy - SSD: 512 GB;
 7. przekątna ekranu - 15,6”;
 8. łączność - WiFi 802.11ac (gen. 5);
 9. oprogramowanie - Windows 11 Home;
 10. gwarancja - 24 miesiące.
W ramach poprzetargowych oszczędności, do ww. sprzętu dołożono oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie umożliwiające naukę i pracę zdalną przyszłym użytkownikom laptopów.
Przygotowano również dokumentację projektową, w tym procedury przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych zapewniających ochronę i przetwarzanie danych osobowych. Określono sposób wdrożenia procedury monitorowania efektów projektu grantowego. Sporządzono także wzór umowy darowizny sprzętu wraz z protokołem jego przekazania oraz oświadczeniem utrzymania efektu.
Laptopy dla uczestników projektu wydawane były w terminie od 31.08.2022 r do 28.10.2022 r.
Wydając laptopy, podpisywano z obdarowanymi przygotowane wcześniej umowy i protokoły. Ostatnim etapem realizacji projektu było jego rozliczenie.
Umowa o powierzenie „Grantów PPGR” realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Całość sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Koszt zadania: 950 000.00 tys. zł., w tym
 • środki unijne POPC - 950 000,00  zł,
 • wkład własny gminy Lwówek - 0,00 zł