Dziś jest: Środa, 17-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Referendum gminne - wiatraki

Wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego, którego przedmiotem będzie zobowiązanie rady gminy do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których odległość poszczególnych budowli siłowni wiatrowej nie będzie mniejsza niż 3 km od terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

  • 03-07-2015
  • przez Maciej Piechowiak
 
W dniu 24 czerwca 2015 r., Pełnomocnik Inicjatora Referendum Gminnego - Pan Krzysztof Józef Czarkowski, złożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego. Podczas planowanego referendum inicjator zamierza postawić mieszkańcom następujące pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek oraz uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek, których zapisy określają odległość poszczególnej budowli siłowni wiatrowej nie mniejszą niż 3 km od strefy zabudowy mieszkaniowej?”
Dbając o jawność i przejrzystość działań organów gminy, mając na uwadze zainteresowanie społeczne przedmiotowym tematem, uruchamiamy niniejszym na stronie www.lwowek.com.pl zakładkę: „Referendum gminne - wiatraki”. Na ww. stronach, w sposób obiektywny i rzeczowy będziemy próbowali zaprezentować wszystkim zainteresowanym aktualny stan prawny regulujący zasady przygotowania i przeprowadzenia referendum lokalnego. Przybliżymy również Państwu przepisy dotyczące budowy siłowni wiatrowych w Polsce.
Niniejsza zakładka nie ma na celu przekonywania nikogo, że wiatraki są dobre lub złe. Nie będziemy też próbować odpowiadać na pytane czy wiatraki szkodzą mieszkańcom, czy też nie szkodzą. Oceny w tym względzie każdy z czytelników musi dokonać sam.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą aktywnie wziąć udział w toczącej się dyskusji zachęcamy do przesyłania swoich materiałów na adres e-mail. Zastrzegamy jednak, że opublikowane zostaną tylko te materiały, które będą podpisane przez ich autora i które nie będą zawierały treści obraźliwych i łamiących prawa drugiego człowieka.
 
Sekretarz gminy
 
Maciej Piechowiak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją