Dziś jest: Środa, 17-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Referendum gminne - wiatraki

Protokół nr 1/2015 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2015 r., wraz ze skanami pism powstałymi w wyniku prac Komisji oraz skanem pisma radnego Roberta Stępinskiego o rezygnacji z pracy w Komisji Doraźnej

  • 03-07-2015
30 czerwca 2015 r. radni wchodzący w skład doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Lwówku, powołanej w celu sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego, który wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w dniu 24 czerwca 2015 r., odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 706 z późn. zm.), odbyli w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek spotkanie organizacyjne, celem ustalenia harmonogramu swoich prac.
Termin i miejsce spotkania zostało ustalone i zaakceptowane przez wszystkich członków Komisji po zakończeniu VII sesji Rady Miejskiej w Lwówku, w dniu 25 czerwca 2015 r.
Poniżej w załącznikach prezentujemy protokół ze spotkania radnych (zał. 1), skany pism powstałych w wyniku spotkania oraz wyrok NSA do którego odwołuje się część pism (zał. 2 do 8), a także skan pisma radnego Roberta Stępinskiego, w którym rezygnuje z dalszych prac w Komisji Doraźnej, dostarczonego do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w dniu 2 lipca 2015 r. przez Pełnomocnika Inicjatora Referendum Gminnego, Pana Krzysztofa Czarkowskiego (zał. 9).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją