Dziś jest: Środa, 17-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Referendum gminne - wiatraki

OFICJALNE STANOWISKO DEPARTAMENTU ZDROWIA PUBLICZNEGO - MINISTERSTWA ZDROWIA, W SPRAWIE RZEKOMEGO ZALECANIA PRZEZ WW. DEPARTAMENT BUDOWANIA FARM WIATROWYCH W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 2 - 4 KM OD BUDYNKÓW ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ LUDZI.

  • 14-07-2015
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

 
 
W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, jakoby Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenie, by dla zagwarantowania bezpieczeństwa dla zdrowia wiatraki lokalizować w odległości co najmniej 2 - 4 km od zabudowy mieszkaniowej, prezentujemy skany pism jednoznacznie wyjaśniających ww. kwestie.
Prosimy zainteresowanych o dokładne zapoznanie się z całością zgromadzonego materiału.
W załączniku nr 1 publikujemy między innymi kopię pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. - znak: MZ-ZP-Ś-078-21233-13/EM/12, na które zwykle powołują się przedstawiciele „lobby antywiatrakowego”, przytaczając wyrwany z kontekstu fragment o zachowaniu wspomnianej wcześniej odległości wiatraków od terenów zabudowanych. Z analizy całego pisma wynika, że Departament zdrowia nie wydał w tej sprawie żadnych zaleceń. Co więcej, przytaczając raport Światowej Organizacji Zdrowia podtrzymuje zawarte tam stwierdzenie, że energetyka wiatrowa jest jednym z najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi sposobów wytwarzania energii elektrycznej. W załączniku nr 3 znajduje się pismo z dnia 1 lipca 2014 r. - znak MZ-ZP-S-022-29948-2/EM/14, potwierdzające fakt nie zalecania przez Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, odległości budowania farm wiatrowych od budynków zamieszkałych przez ludzi. Przedmiotowe pismo stanowi odpowiedź na pismo z dnia 24 czerwca 2014 r. - znak RG.6722.04.2014.KK, dołączone w załączniku nr 2.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją