Dziś jest: Środa, 17-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Referendum gminne - wiatraki

ODPOWIEDZI NA PISMA DORAŹNEJ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU SFORMUŁOWANE PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

  • 21-07-2015
  • przez Maciej Piechowiak
 
W załącznikach prezentujemy odpowiedzi na pisma doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Lwówku, powołanej Uchwałą nr VII/69/2015 w dniu 25 czerwca 2015 r. Z treścią pytań zaznajomić się można w załącznikach dołączonych do artykułu, do którego link udostępniamy TUTAJ.
Na podstawie załączonych odpowiedzi komisja dokonała sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie zobowiązania rady gminy do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których odległość poszczególnej budowli siłowni wiatrowej nie będzie mniejsza niż 3 km od terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, odpowiada przepisom ustawy o referendum gminnym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją