Dziś jest: Niedziela, 21-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

1 kwietnia 2023 r. uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 03-04-2023

Załączniki

SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LWÓWEK

1 kwietnia 2023 r. uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku informuje, iż na podstawie uchwały nr LXI/308/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 lutego 2023 r., wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 kwietnia 2023 r. wynosi:
- 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka zwolnienia z części „opłaty śmieciowej” z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, wynosi 2,00 zł od mieszkańca. Do skorzystania z ww. ulgi uprawnieni są właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną, która wynosi 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Wysokość „opłaty śmieciowej”, zmienionej w związku z wprowadzeniem nowej stawki, należy obliczyć w sposób następujący: mnożąc liczbę mieszkańców zgłoszonych przez Pana/Panią w ostatnio złożonej do Burmistrza „deklaracji śmieciowej” przez stawkę nowej „opłaty śmieciowej” (tj. 30,00 zł od osoby) przy uwzględnieniu zwolnienia/braku zwolnienia w części z „opłaty śmieciowej” za posiadanie przydomowego kompostownika.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Wpłat należy dokonywać na dotychczasowy nr konta, każdorazowo bez wezwania za aktualny miesiąc, w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca. Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty „z góry” za więcej niż jeden miesiąc.

W przypadku, gdy dokonano już opłaty „z góry” za miesiąc kwiecień 2023 r. lub miesiące późniejsze, w oparciu o „stare stawki” (tj. 24,00 zł lub 22,00 zł) należy dokonać dopłaty za przedpłacone miesiące, obliczając różnicę pomiędzy kwotą już opłaconą, a kwotą którą należy opłacić w oparciu o nową stawkę.

W oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 roku (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Lwówek, otrzyma od Burmistrza Miasta i Gminy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianami stawek właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą składali nowych deklaracji o wysokości opłaty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam Państwa do zadawania pytań bezpośrednio pracownikom urzędu odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami: pon. od 800 do 1600, wt.-pt. od 730-1530, pok. nr 2, telefon do Urzędu: 61 44 17 607. Wszelkie informacje na powyższy temat dostępne będą również na stronie www.lwowek.com.pl, w zakładce „Gospodarowanie odpadami – podatek śmieciowy ”.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją